Våra Tjänster

blastring

Blästring

Vi utför blästring på alla typer av konstruktioner med hjälp av vår mobila utrustning. Vid blästring tar man effektivt bort korrosion, föroreningar eller gammal färg genom att med tryck skjuta blästermedel och/eller vatten mot ytan i fråga. Det finns flera metoder och blästermedel att använda sig av beroende på vilken efterbehandling som skall göras samt hur miljön runt om ser ut, så som torrblästring, Torr-Is blästring, våtblästring, vakuumblästring, vattenblästring etc. Vi anpassar blästermedel och blästermetod för ett så miljövänligt och effektivt resultat som möjligt.

rostskydd

Rostskydd

vi utför korrosionsskydd enligt flertalet standarder t.ex ISO 12944, Bro och SSG på alla typer av stålkonstruktioner med hjälp av färg eller sprutmetallisering. Vi hjälper även till att ta fram förslag på alternativa målningssystem där förbehandling med blästring av någon anledning ej är lämpligt eller möjligt. Om objektet saknar föreskrivet målningssystem kan vi ta fram ett tillsammans med någon av våra färgleverantörer.

brandskydd

Brandskyddsmålning

Vi utför brandskyddsmålning för både Cellulosabrand och Kolvätebrand på diverse stålkonstruktioner. Med Cellulosabrand menar man ”normala” bränder vid till exempel Köpcenter, garage, hus, lagerhallar etc, medan Kolvätebrand gäller vid Petrokemi, raffinaderier, oljedepåer etc. Även här kan vi ta fram vilka produkter och tjocklekar som krävs vid specifika objekt om målningssystem saknas.

inspektion

Kontroller och besiktning

Vi kan utföra de flesta former av ytskiktskontroller tillsammans med eller utan våra färgleverantörer.
Exempel på kontroller:

  • Vidhäftningsprov enligt ISO 4624
  • Skikttjockleksmätning på både torr och våt film enligt ISO 2808 med hjälp av en Elcometer 456/ våtfilmsmätare
  • Klimatmätning enligt ISO 8502-4 Med hjälp av en Elcometer 319
  • Vi kan även hjälpa er med bl.a. porsökning, glans-och kulörmätning samt ytrenhet

Alla kontroller utförs i enlighet med vår kvalitetsplan.

Detta är ett unikt webbplats som kräver ett modernt webbläsare för att fungera!

Uppgradera idag!