Nordisk Ytbehandling

Nordisk Ytbehandling är ett entreprenadbolag med säte i Nyköping. Vi är specialiserade på ytbehandling i form av blästring, rostskydd och brandskyddsmålning samt klottersanering. Vi har lång tidigare erfarenhet av raffinaderier, stålverk, hamnar, infrastruktur, värmeverk och liknande industrier i ämnet.

Några av
våra tjänster

blastring

Blästring

Tar effektivt bort korrosion och föroreningar samt ger beroende av blästermetod en ytprofil för god vidhäftning av önskad ytbehandling vid både nyproduktion och underhåll.

Läs mer

rostskydd

Rostskydd

De flesta stålkonstruktioner kräver ett kvalificerat korrosionsskydd i form av färg, zink eller aluminiumbeläggning för att klara omgivningens påfrestningar.

Läs mer

brandskydd

Brandskyddsmålning

Tack vare brandskyddets svällande egenskaper förhindras stålet från att värmas upp och fördröjer därmed förlusten av bärförmåga, vilket är avgörande vid b.la. evakuering.

Läs mer

inspektion

Inspektion

Utförs innan, under och efter ytbehandlingen för att säkerställa kvalitén, utöver detta kan även en mer utförlig inspektion krävas så som vidhäftningsprov, porsökning etc.

Läs mer

Kom i kontakt med oss

Har du frågor eller funderingar kring blästring, brandskydd, rostskydd eller något annat vi kan hjälpa dig med, tveka inte då att ta kontakt med oss så hjälper vi dig.